Spådomar

Om du läst stycket om attraktionslagen så kanske du tycker att spådom och liknande är intressant. Vi måste ta en titt i kvantmekanikens värld för att veta om detta är bra eller dåligt för mig.

Eftersom kvantmekaniken visar på ett oändligt stort antal möjliga händelsekvenser så är det lätt att ställa frågan om just denna väg är den rätta för mig. Vad kommer hända osv. Det finns många högkänsliga människor som har förmågan att känna av vilken av alla dessa möjliga händelser som just nu är mest trolig. Får man då reda på det så blir det nog också så. En så kallad självuppfyllande profetia. Jag tycker inte alltid det är rätt för min egen del eftersom jag inte är ett offer för en omständighet utan gärna är med och skapar det som sker i mitt liv. Skall jag då lägga mitt liv i händerna på någon annan? Du gör det som känns rätt för dig såklart, men jag väljer att själv skapa mitt liv enligt attraktionslagen.